Po?ela je prijava za prvi ReLDI seminar na Filološkom fakultetu u Beogradu od 2. do 5. juna 2016. Detaljnije informacije i obrazac prijave se nalaze na stranici seminara....