Autor Mile Vuković Sadržaj i opis Test čitanja reči za govornike srpskog jezika Preuzimanje instrumenta Test čitanja reči za govornike srpskog jezika Test čitanja reči za govornike srpskog jezika - obrazac Radovi Vuković, Mile (2015). Tretman afazija. 2. dopunjeno izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Vuković, Mile, Irena Vuković, i Nick Miller (u štampi). Acquired dyslexia in Serbian speakers with Broca’s and Wernicke’s aphasia. Journal of Communication Disorders. [Link] Citiranje ove stranice Vuković, Mile (2016). Test čitanja reči. Platforma ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative....

Autor Mile Vuković Sadržaj i opis Skrining test za afazije za govornike srpskog jezika Preuzimanje instrumenta Skrining test za afazije za govornike srpskog jezika Radovi Vuković, Mile, Bojana Drljan, i Irena Vuković (2014). Validacija skrining testa za afazije govornika srpskog jezika. Specijalna edukacija i rehabilitacija 1. 73-86. [Link] Citiranje ove stranice Vuković, Mile (2016). Skrining test za afazije za govornike srpskog jezika. Platforma ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative. http://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/instrumenti-vukovic2010/....