Autor Sabina Halupka-Rešetar Sadržaj i opis Upitnik za ispitivanje modifikacije molbi u engleskom kao jeziku struke Preuzimanje instrumenta Upitnik za ispitivanje modifikacije molbi u engleskom kao jeziku struke Radovi Halupka-Rešetar, Sabina (2014). Request modification in the pragmatic production of intermediate ESP learners. ESP Today 2: 29-47. [Link] Citiranje ove stranice Halupka-Rešetar, Sabina (2019). Survey on request modification. ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative platform. http://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/instrumenti-halupka-rešetar2014b....

Autor Sabina Halupka-Rešetar Sadržaj i opis Upitnik za ispitivanje pragmatičke kompetencije u engleskom kao stranom jeziku (iskazivanje komplimenata) Preuzimanje instrumenta Upitnik za ispitivanje pragmatičke kompetencije u engleskom kao stranom jeziku (iskazivanje komplimenata) Radovi Halupka-Rešetar, Sabina (2014). Compliment responses - a study of the pragmatic competence of advanced EFL students in Serbia. In T. Prćić et al. (Eds) Engleski jezik i anglofone književnosti u teoriji i praksi: Zbornik radova u čast Draginji Pervaz (pp. 173-191). Novi Sad: Filozofski fakultet. [Link] Citiranje ove stranice Halupka-Rešetar, Sabina (2019). Questionnaire on EFL pragmatic competence...

Autor Maja Miličević Sadržaj i opis 1. Sociodemografski upitnik 2. Test nivoa znanja (cloze test) 3. Zadatak procene slike 4. Zadatak procene prihvatljivosti Preuzimanje instrumenta Sociodemografski upitnik Test nivoa znanja (cloze test) Zadatak procene slike Slike za zadatak procene slike Zadatak procene prihvatljivosti Ceo test (verzija za izvorne govornike, randomizacija A) Ceo test (verzija za izvorne govornike, randomizacija B) Rezultati istraživanja Rezultati svih zadataka Radovi Miličević, Maja (2007). The Acquisition of Reflexives and Reciprocals in L2 Italian, Serbian and English. Doktorska disertacija. Kembridž: Univerzitet u Kembridžu. [Link] Citiranje ove stranice Miličević, Maja (2016). Test za ispitivanje usvojenosti refleksivnih i recipročnih...

Autor Jelena Grubor Sadržaj i opis I: Baterija testova za utvrđivanje stavova prema učenju engleskog jezika 0. Sociodemografski upitnik 1a. Upitnik o istoriji učenja engleskog jezika 1b. Skala procene konteksta učenja engleskog jezika 2. Skala stavova prema učenju engleskog jezika 3. Skala socijalne distance (Bogardusova skala) 4. Skala aspiracija 5. Skala procene za utvrđivanje vannastavnog inputa II: Baterija testova za utvrđivanje stavova roditelja prema učenju engleskog jezika 1. Sociodemografski upitnik 2. Skala procene poznavanja jezika 3. Skala stavova prema učenju engleskog jezika Preuzimanje instrumenta Grubor 2012 - Baterija testova za utvrđivanje stavova prema učenju engleskog jezika Radovi Grubor,...