Autor Sabina Halupka-Rešetar Sadržaj i opis Upitnik za ispitivanje modifikacije molbi u engleskom kao jeziku struke Preuzimanje instrumenta Upitnik za ispitivanje modifikacije molbi u engleskom kao jeziku struke Radovi Halupka-Rešetar, Sabina (2014). Request modification in the pragmatic production of intermediate ESP learners. ESP Today 2: 29-47. [Link] Citiranje ove stranice Halupka-Rešetar, Sabina (2019). Survey on request modification. ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative platform. http://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/instrumenti-halupka-rešetar2014b....

Autor Sabina Halupka-Rešetar Sadržaj i opis Upitnik za ispitivanje pragmatičke kompetencije u engleskom kao stranom jeziku (iskazivanje komplimenata) Preuzimanje instrumenta Upitnik za ispitivanje pragmatičke kompetencije u engleskom kao stranom jeziku (iskazivanje komplimenata) Radovi Halupka-Rešetar, Sabina (2014). Compliment responses - a study of the pragmatic competence of advanced EFL students in Serbia. In T. Prćić et al. (Eds) Engleski jezik i anglofone književnosti u teoriji i praksi: Zbornik radova u čast Draginji Pervaz (pp. 173-191). Novi Sad: Filozofski fakultet. [Link] Citiranje ove stranice Halupka-Rešetar, Sabina (2019). Questionnaire on EFL pragmatic competence...

Autori Vladan Pavlović, Miloš Jovanović Sadržaj i opis Upitnik za istraživanje stavova o odnosu jezika i nacionalnog identiteta Preuzimanje instrumenta Upitnik za istraživanje stavova o odnosu jezika i nacionalnog identiteta Radovi Pavlović, Vladan i Miloš Jovanović (2013). Stavovi studenata Univerziteta u Nišu o odnosu jezičkog i nacionalnog identiteta. Teme 38/2. 701-717. [Link] Pavlović, Vladan and Miloš Jovanović (2013). 'Language Nationalism' vs 'Language Cosmopolitanism': Divisions in the Attitudes towards the Relation between Language and National Identity''. In I. Spasić and P. Cvetičanin (Eds) Us and Them – Symbolic Divisions...

Autor Mile Vuković Sadržaj i opis Test čitanja reči za govornike srpskog jezika Preuzimanje instrumenta Test čitanja reči za govornike srpskog jezika Test čitanja reči za govornike srpskog jezika - obrazac Radovi Vuković, Mile (2015). Tretman afazija. 2. dopunjeno izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Vuković, Mile, Irena Vuković, i Nick Miller (u štampi). Acquired dyslexia in Serbian speakers with Broca’s and Wernicke’s aphasia. Journal of Communication Disorders. [Link] Citiranje ove stranice Vuković, Mile (2016). Test čitanja reči. Platforma ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative....

Autor Mile Vuković Sadržaj i opis Skrining test za afazije za govornike srpskog jezika Preuzimanje instrumenta Skrining test za afazije za govornike srpskog jezika Radovi Vuković, Mile, Bojana Drljan, i Irena Vuković (2014). Validacija skrining testa za afazije govornika srpskog jezika. Specijalna edukacija i rehabilitacija 1. 73-86. [Link] Citiranje ove stranice Vuković, Mile (2016). Skrining test za afazije za govornike srpskog jezika. Platforma ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative. http://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/instrumenti-vukovic2010/....

Autor Jelena Grubor Sadržaj i opis 1. Skala stavova prema (neologizmima) anglicizmima u srpskom jeziku 2. Skala procene korišćenja (neologizama) anglicizama 3. Registar leksičkih parova Preuzimanje instrumenta Grubor 2011 - Baterija za ispitivanje stavova prema anglicizmima u srpskom jeziku Radovi Grubor, Jelena (2011). Stav govornika srpskog jezika prema (neologizmima) anglicizmima u srpskom jeziku. Prilozi proučavanju jezika 42: 65–79. Citiranje ove stranice Grubor, Jelena (2016). Baterija testova za ispitivanje stavova prema anglicizmima u srpskom jeziku. Platforma ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative. http://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/instrumenti-grubor2011/....

Autor Jelena Grubor Sadržaj i opis I: Baterija testova za utvrđivanje stavova prema učenju engleskog jezika 0. Sociodemografski upitnik 1a. Upitnik o istoriji učenja engleskog jezika 1b. Skala procene konteksta učenja engleskog jezika 2. Skala stavova prema učenju engleskog jezika 3. Skala socijalne distance (Bogardusova skala) 4. Skala aspiracija 5. Skala procene za utvrđivanje vannastavnog inputa II: Baterija testova za utvrđivanje stavova roditelja prema učenju engleskog jezika 1. Sociodemografski upitnik 2. Skala procene poznavanja jezika 3. Skala stavova prema učenju engleskog jezika Preuzimanje instrumenta Grubor 2012 - Baterija testova za utvrđivanje stavova prema učenju engleskog jezika Radovi Grubor,...