ReLDI će 26. februara 2021. učestvovati u konferenciji Internationalisms in Slavic as a window into the architecture of grammar - InterSlavic 2020/2021, koju organizuje Univerzitet u Gracu. Apstrakt i prezentacija dostupni su ovde, a ukoliko želite da se pridružite nama i ostatku konferencije, uputstvo za registraciju naći ćete ovde....

Slovenački CLARIN centar CLASSLA nedavno je objavio novi BERT model koji uključuje hrvatski i srpski jezik. Model je dostupan na platformi HuggingFace, kao i njegova verzija prilagođena zadatku prepoznavanja imenovanih entiteta (v. ovde). U izradi modela učestvovao je Nikola Ljubešić....

ReLDI centar je nedavno ostvario saradnju sa Istraživačkim centrom Slovenačke akademije nauka i umetnosti na izradi korpusa vesti i komentara na temu jezika, na srpskom, hrvatskom i slovenačkom jeziku. Koordinator rada na korpusima bio je Vuk Batanović, a korpusi su dostupni ovde....

ReLDI resursi predstavljeni su 24. oktobra 2020. na konferenciji Primena slobodnog softvera i otvorenog hardvera na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Prezentaciju koju je držao Vuk Batanović i ostale materijale možete videti ovde....

Trogodišnje strateško partnerstvo UPSKILLS - UPgrading the SKIlls of Linguistics and Language Students, u kome učestvuju Tanja Samardžić i Maja Miličević Petrović, odobreno je za finansiranje u okviru programa Erasmus+, uz dodatno finansiranje švajcarske fondacije Movetia. Koordinator partnerstva je Univerzitet na Malti. U okviru partnerstva biće izrađeni nastavni materijali namenjeni studentima jezika i lingvistike na teme poput programiranja, istraživačkih metoda i kvantitativne analize....

Dvogodišnji projekat Advancing Novel Textual Similarity-based Solutions in Software Development - AVANTES odobren je za finansiranje u okviru programa posvećenog veštačkoj inteligenciji Fonda za nauku Republike Srbije. U projektu učestvuju članovi ReLDI-ja Vuk Batanović, Maja Miličević Petrović i Tanja Samardžić. Projekat je posvećen proučavanju odnosa između semantike programskog koda i značenja komentara u kodu pisanih na prirodnim jezicima. Rešenja za probleme kategorizacije komentara, određivanja semantičke sličnosti tekstova različitih dužina i semantičke pretrage će biti razvijena kako za srpski tako i...

ReLDI je 6. maja 2020. učestvovao u prvoj CLASSLA (online) radionici. Više informacija (i nekoliko slika) možete pronaći ovde....

Nedavno osnovani CLARIN centar za južnoslovenske jezike (CLARIN knowledge centre for South Slavic languages - CLASSLA) i ReLDI postigli su dogovor o bližoj saradnji. Iako CLASSLA ima širi spektar delovanja (sve južnoslovenske jezike) i aktivan je pre svega kao deo zajednice CLARIN ERIC, ReLDI ostaje značajan partner i pokretač bazičnih aktivnosti u Hrvatskoj, Srbiji i šire, čime se podstiče razvoj jezičkih tehnologija i poboljšava metodologija lingvističkih istraživanja....

Projekat Movetia priveden je kraju nakon uspešne (i zabavne!) letnje škole održane u Istraživačkoj stanici Petnica 1-13. jula 2019. Više informacija i fotografije možete videti ovde....

Članica ReLDI mreže Marija Runić (Univerzitet u Banjoj Luci) dobitnica je stipendije Fulbright (research grant) za akademsku 2019/20 sa istraživačkim projektom iz oblasti lingvistike i obrazovanja pod nazivom 'It's High Time: Linguistics in High Schools'. Istraživanje će se sprovoditi na univerzitetu Western Washington u Bellinghamu u saradnji sa prof. Kristin Denham. Tokom boravka na WWU Marija Runić će držati predmet 'Language and Society: Language(s) of the Balkans' na Odsjeku za lingvistiku, u okviru koga će američkim studentima predstaviti jezičku situaciju...

Jezična akomodacija na Twitteru: Primjer Srbije Slavistična revija, 67(1), 87-106. Nikola Ljubešić, Maja Miličević Petrović, Tanja Samardžić Novi rad članova ReLDI-ja o srpskom, napisan na hrvatskom i objavljen u slovenačkom časopisu - potpuno oslikava duh našeg naučnog pristupa pitanjima jezika.  ...

Članovi ReLDI mreže okupili su se 21. decembra 2018. u Zagrebu, na sastanku koji je održan na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Članovi mreže i njihovi gosti predstavili su svoje ideje za buduće projekte, čemu je usledila diskusija o različitim mogućnostima za regionalnu saradnju. Zahvaljujemo se svima na učestvovanju, a posebnu zahvalnost dugujemo lokalnoj organizatorki Kristini Štrkalj Despot, kao i gostoljubivom Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje.   ...

Sledeći sastanak ReLDI mreže održaće se u Zagrebu 21. decembra 2018. Ukoliko biste želeli da prisustvujete, javite nam se preko kontakt obrasca....

Švajcarska agencija za razmene Movetia odobrila je projekat Revisiting research training in linguistics: theory, logic, method (projekat br. 2018-CH-IP-0012). U projektu učestvuju Tanja Samardžić i Maja Miličević u saradnji sa Genovevom Puskas sa Univerziteta u Ženevi. Cilj ovog projekta jeste da se sadržaj sličan temama ReLDI seminara uključi u nastavu na osnovnim studijama na Univerzitetima u Cirihu, Beogradu i Ženevi. Više podataka može se videti u objavi na stranicama Univerziteta u Cirihu....

Četiri ReLDI e-tečaja su otvorena i može im se pristupiti preko platforme Open edX @ Zurich. Više informacija dostupno je putem stranice posvećene e-učenju....

U periodu od 15.8. do 1.10.2017. biće otvorena četiri e-tečaja na platformi Open edX @ Zurich. Detaljnijim informacijama može se pristupiti preko stranice posvećene e-učenju....

Postovi o ReLDI-ju objavljeni su na blogu URPP Language and Space (autorka: Tanja Samardžić), i blogu infrasturukture CLARIN (autori: Ana Slavec i Jakob Lenardič)....

Peti ReLDI seminar održan je od 21. do 23. juna 2017. u Ljubljani. Na seminaru je bilo približno 50 učesnika, iz svih država-republika bivše SFRJ. Program i materijali dostupni su na stranici seminara. Hvala svim organizatorima koji su omogućili održavanje ovog dodatnog seminara, a posebno projektu JANES, koji se završava kada i ReLDI i sa kojim je uz Melanholike zajednički obeleženo nekoliko godina uspešnih aktivnosti. ...

Četvrti ReLDI seminar ukupno, a drugi u Zagrebu, održan je od 23. do 26. februara 2017. Program seminara i materijali dostupni su na stranici seminara. Na istoj stranici može se naći i lista učesnika sa kratkim biografijama. ...

U saradnji sa slovenačkim projektom JANES organizujemo dodatni ReLDI seminar, koji će se održati 21-23. juna 2017. u Ljubljani. Više informacija dostupno je na stranici seminara....

Drugi ReLDI seminar održan je od 26. do 29. januara 2017. u Beogradu. Program seminara i materijali dostupni su na stranici seminara. Lista učesnika sa kratkim biografijama sledi uskoro. ...

Adriano Ferraresi (Univerzitet u Bolonji) i Maja Miličević održali su 28. oktobra 2016. u Forliju seminar posvećen statističkoj analizi u (korpusnoj) lingvistici "Count your frequencies wisely! An introduction to concepts and methods in quantitative (corpus) linguistics". Glavni organizator seminara bio je Odsek za prevođenje Univerziteta u Bolonji....

Nikola Ljubešić je 29. septembra 2016. predstavio dva rada nastala u okviru ReLDI-ja na konferenciji "Language Technologies & Digital Humanities 2016" u Ljubljani: (1) Easily Accessible Language Technologies for Slovene, Croatian and Serbian (autori: Nikola Ljubešić, Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Tanja Samardžić, Maja Miličević, Filip Klubička, Filip Petkovski); (2) Analysing spatial distribution of linguistic variables in geoencoded tweets from Croatia, Bosnia, Montenegro and Serbia (autori: Nikola Ljubešić, Tanja Samardžić, Maja Miličević)....

Drugi ReLDI seminar održan je od 27. do 30. juna 2016. u Zagrebu. Lista učesnika sa kratkim biografijama biće uskoro dostupna na stranici seminara, gde se već nalaze prezentacije i drugi materijali....

Počeli smo sa distribucijom resursa i alata razvijenih ili dorađenih u okviru projekta ReLDI. Detalji o pristupu i uslovima korišćenja za sada su dostupni na engleskoj verziji sajta....

Prvi ReLDI seminar održan je od 2. do 5. juna u Beogradu. Lista učesnika sa kratkim biografijama biće uskoro dostupna na stranici seminara, gde se već nalaze prezentacije i drugi materijali. [gallery ids="320"]...

Počela je prijava za drugi ReLDI seminar na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 27. do 30. juna 2016. Detaljnije informacije i obrazac prijave se nalaze na stranici seminara.Edit Edit date and time...

Počela je prijava za prvi ReLDI seminar na Filološkom fakultetu u Beogradu od 2. do 5. juna 2016. Detaljnije informacije i obrazac prijave se nalaze na stranici seminara....