srLex je flektivni leksikon srpskog jezika. Veličina leksikona jest 169,328 lema, odnosno 6,905,941 površinskih oblika. Svaka natuknica u leksikonu sastoji se od osmorki u obliku (površinski oblik, lema, MSD, MSD odlike, UPOS, morfološke odlike, apsolutna frekvencija, frekvencija na milijun pojavnica). Frekvencije su procijenjene na temelju srWaCa, srpskog mrežnog korpusa. Skup morfosintaktičkih oznaka korištenih u korpusu u skladu je sa smjernicama MULTEXT-East V6 skupa oznaka za srpsko-hrvatski makrojezik, a dostupan je ovdje. Autori Nikola Ljubešić Dostupnost srLex se kao tekstualna datoteka za lokalnu uporabu može preuzeti ovdje. srLexu se također može pristupiti,...

hrLex je flektivni leksikon hrvatskog jezika. Veličina leksikona jest 164,206 lema, odnosno 6,427,709 površinskih oblika. Svaka natuknica u leksikonu sastoji se od osmorki u obliku (površinski oblik, lema, MSD, MSD odlike, UPOS, morfološke odlike, apsolutna frekvencija, frekvencija na milijun pojavnica). Frekvencije su procijenjene na temelju hrWaCa, hrvatskog mrežnog korpusa. Skup morfosintaktičkih oznaka korištenih u korpusu u skladu je sa smjernicama MULTEXT-East V6 skupa oznaka za srpsko-hrvatski makrojezik, a dostupan je ovdje. Autori Nikola Ljubešić Dostupnost hrLex se kao tekstualna datoteka za lokalnu uporabu može preuzeti ovdje. hrLexu se također može pristupiti,...