CLASSLA radionica online

ReLDI je 6. maja 2020. uče­stvo­vao u prvoj CLASSLA (onli­ne) radi­o­ni­ci. Više infor­ma­ci­ja (i neko­li­ko sli­ka) može­te pro­na­ći ovde.