Nova adresa za pristup e-tečajima

Od 1. mar­ta 2018, ReLDI e-teča­ji posta­vlje­ni na plat­for­mi Open edX @ Zurich biće dostup­ni putem nove stra­ni­ce.