Sastanak u Cirihu 21–25. marta 2016.

Sarad­ni­ci pro­jek­ta ReLDI ovu nede­lju pro­vo­de na pro­jekt­nim sastan­ci­ma u Ciri­hu.