Seminar 1 (SR)

Prvi ReLDI seminar, “Empirijski podaci u istraživanjima jezika: resursi i metode (1)”, održaće se na Filološkom fakultetu u Beogradu od 2. do 5. juna 2016. Tekst prvog poziva za učešće na seminaru možete pročitati ovde,
a drugog poziva ovde.

Za prijavu učešća na seminaru potrebno je ispuniti obrazac prijave.

Glavne teme seminara su:

 • Uvod u ReLDI: ciljevi projekta i dostupni resursi
 • Eksperimentalne metode u jezičkim istraživanjima
 • Osnove korpusnih metoda u jezičkim istraživanjima

 

PROGRAM SEMINARA

Četvrtak, 2.6.2016.

 • 15:00-16:00 Kad nas podaci iznenade [uvodno predavanje]
 • 16:00-16:45 Ko sam, gde sam, kuda idem (1) [predstavljanje učesnika seminara]
 • 16:45-17:15 Pauza za kafu
 • 17:15-18:00 Ko sam, gde sam, kuda idem (2) [predstavljanje učesnika seminara]
 • 18:00-19:00 Gde je tu pravilo (1): Uvod u praktične zadatke

Petak, 3.6.2016.

Subota, 4.6.2016.

Nedelja, 5.6.2016.

 • 9:00-11:00 Gde je tu pravilo (2): Predstavljanje rešenja praktičnih zadataka
 • 11:00-11:30 Pauza za kafu
 • 11:30-13:00 Kad se suprotni podaci privuku [diskusija i zaključci]

Preuzmite program u pdf formatu