Seminar 5 (Ljubljana)

SRPSKI   |   SLOVENŠČINA   |   ENGLISH

——————————————————————

U saradnji sa slovenačkim projektom JANES, u Ljubljani će od 21. do 23. juna 2017. biti održan dodatni ReLDI seminar pod nazivom “Empirijski podaci u lingvistici: Od nacrta istraživanja do analize podataka”. Poziv na seminar možete pročitati ovde.

Sva raspoloživa mesta na seminaru su popunjena. Ukoliko želite da budete uključeni na listu čekanja (za slučaj da neko od prijavljenih odustane), pošljite poruku na adresu Jakob.Lenardic@ff.uni-lj.si.

PROGRAM SEMINARA

Sreda, 21. jun 2017.

Četvrtak, 22. jun 2017.

 • 9:00-10:30 Uloga eksperimenta u lingvistici [predavanje]
 • 10:30-11:00 Pauza za kafu
 • 11:00-12:30 Eksperimentalna lingvistika kao metodološki uzor za korpusnu lingvistiku?
 • 12:30-13:30 Pauza za ručak
 • 13:30-15:00 Priprema podataka za statističku analizu (R) [Podaci (tviti.csv)] [Kod za R] [Dodatni podaci (reldi.tsv)] [Dopunjen kod za R]
 • 15:00-15:30 Pauza za kafu
 • 15:30-17:00 Praktični zadaci (2)
 • 20:00 Večera

Petak, 23. jun 2017.

 • 9:00-10:30 Deskriptivna statistika, statističko zaključivanje i statistički testovi [predavanje]
 • 10:30-11:00 Pauza za kafu
 • 11:00-12:30 Analiza i vizualizacija podataka (R)
 • 12:30-13:30 Pauza za ručak
 • 13:30-15:00 Praktični zadaci (3)
 • 15:00-15:30 Pauza za kafu
 • 15:30-17:00 Praktični zadaci (4): Predstavljanje rezultata
 • 20:00 Oproštajna žurka (koncert benda Melanholiki u kafiću SEM)

 

PREDAVAČI

Maja Miličević (Univerzitet u Beogradu)
Tanja Samardžić (Univerzitet u Cirihu)

————————————————————————————————————————————————————

V sodelovanju s projektom JANES bo od 21. do 23. junija 2017 v Ljubljani potekal dodatni seminar ReLDI z naslovom “Empirični podatki v jezikoslovju: Od zasnove raziskave do analize podatkov”. Vabilo na seminar je na voljo na tej povezavi.

Žal so vsa mesta za seminar ReLDI-JANES (Ljubljana 21.–23.6.2017) že pošla. Če bi se želeli vpisati na čakalno listo v primeru, da kdo od prijavljenih udeležbo odpove, pošljite majl na Jakob.Lenardic@ff.uni-lj.si.

PROGRAM SEMINARJA

Sreda, 21. junij 2017

 • 9:00-10:30 Podatki in predikcija v jezikoslovju
 • 10:30-11:00 Odmor za kavo
 • 11:00-12:30 Korpusno zasnovane jezikoslovne raziskave
 • 12:30-13:30 Odmor za kosilo
 • 13:30-15:00 Pridobivanje korpusnih podatkov: regularni izrazi in CQL
 • 15:00-15:30 Odmor za kavo
 • 15:30-17:00 Praktično delo: Uvod

Četrtek, 22. junij 2017

 • 9:00-10:30 Vloga eksperimentiranja v jezikoslovju
 • 10:30-11:00 Odmor za kavo
 • 11:00-12:30 Eksperimentalno jezikoslovje kot metodološki model za korpusno jezikoslovje?
 • 12:30-13:30 Odmor za kosilo
 • 13:30-15:00 Priprava podatkov za statistično analizo (v programu R)
 • 15:00-15:30 Odmor za kavo
 • 15:30-17:00 Praktično delo: Skupinsko delo
 • 20:00 Večerja

Petek, 23. junij 2017

 • 9:00-10:30 Opisna statistika, statistična inferenca in statistični testi
 • 10:30-11:00 Odmor za kavo
 • 11:00-12:30 Analiza in vizualizacija podatkov (R)
 • 12:30-13:30 Odmor za kosilo
 • 13:30-15:00 Praktično delo: Skupinsko delo
 • 15:00-15:30 Odmor za kavo
 • 15:30-17:00 Praktično delo: Predstavitev rezultatov
 • 20:00 Zaključna zabava (koncert skupine Melanholiki v Kavarni SEM)

 

PREDAVATELJICI

Maja Miličević (Univerza v Beogradu)
Tanja Samardžić (Univerza v Zürichu)

 

——————————————————————
 
SRPSKI   |   SLOVENŠČINA   |   ENGLISH