Autor Maja Miličević Sadržaj i opis 1. Sociodemografski upitnik 2. Test nivoa znanja (cloze test) 3. Zadatak procene slike 4. Zadatak procene prihvatljivosti Preuzimanje instrumenta Sociodemografski upitnik Test nivoa znanja (cloze test) Zadatak procene slike Slike za zadatak procene slike Zadatak procene prihvatljivosti Ceo test (verzija za izvorne govornike, randomizacija A) Ceo test (verzija za izvorne govornike, randomizacija B) Rezultati istraživanja Rezultati svih zadataka Radovi Miličević, Maja (2007). The Acquisition of Reflexives and Reciprocals in L2 Italian, Serbian and English. Doktorska disertacija. Kembridž: Univerzitet u Kembridžu. [Link] Citiranje ove stranice Miličević, Maja (2016). Test za ispitivanje usvojenosti refleksivnih i recipročnih...

Autor Jelena Grubor Sadržaj i opis I: Baterija testova za utvrđivanje stavova prema učenju engleskog jezika 0. Sociodemografski upitnik 1a. Upitnik o istoriji učenja engleskog jezika 1b. Skala procene konteksta učenja engleskog jezika 2. Skala stavova prema učenju engleskog jezika 3. Skala socijalne distance (Bogardusova skala) 4. Skala aspiracija 5. Skala procene za utvrđivanje vannastavnog inputa II: Baterija testova za utvrđivanje stavova roditelja prema učenju engleskog jezika 1. Sociodemografski upitnik 2. Skala procene poznavanja jezika 3. Skala stavova prema učenju engleskog jezika Preuzimanje instrumenta Grubor 2012 - Baterija testova za utvrđivanje stavova prema učenju engleskog jezika Radovi Grubor,...