Autor Mile Vuković Sadržaj i opis Test čitanja reči za govornike srpskog jezika Preuzimanje instrumenta Test čitanja reči za govornike srpskog jezika Test čitanja reči za govornike srpskog jezika - obrazac Radovi Vuković, Mile (2015). Tretman afazija. 2. dopunjeno izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Vuković, Mile, Irena Vuković, i Nick Miller (u štampi). Acquired dyslexia in Serbian speakers with Broca’s and Wernicke’s aphasia. Journal of Communication Disorders. [Link] Citiranje ove stranice Vuković, Mile (2016). Test čitanja reči. Platforma ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative....