Autor Sabina Halupka-Rešetar Sadržaj i opis Upitnik za ispitivanje modifikacije molbi u engleskom kao jeziku struke Preuzimanje instrumenta Upitnik za ispitivanje modifikacije molbi u engleskom kao jeziku struke Radovi Halupka-Rešetar, Sabina (2014). Request modification in the pragmatic production of intermediate ESP learners. ESP Today 2: 29-47. [Link] Citiranje ove stranice Halupka-Rešetar, Sabina (2019). Survey on request modification. ReLDI - Regional Linguistic Data Initiative platform. http://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/instrumenti-halupka-rešetar2014b....

Autor Sabina Halupka-Rešetar Sadržaj i opis Upitnik za ispitivanje pragmatičke kompetencije u engleskom kao stranom jeziku (iskazivanje komplimenata) Preuzimanje instrumenta Upitnik za ispitivanje pragmatičke kompetencije u engleskom kao stranom jeziku (iskazivanje komplimenata) Radovi Halupka-Rešetar, Sabina (2014). Compliment responses - a study of the pragmatic competence of advanced EFL students in Serbia. In T. Prćić et al. (Eds) Engleski jezik i anglofone književnosti u teoriji i praksi: Zbornik radova u čast Draginji Pervaz (pp. 173-191). Novi Sad: Filozofski fakultet. [Link] Citiranje ove stranice Halupka-Rešetar, Sabina (2019). Questionnaire on EFL pragmatic competence...

Autori Vladan Pavlović, Miloš Jovanović Sadržaj i opis Upitnik za istraživanje stavova o odnosu jezika i nacionalnog identiteta Preuzimanje instrumenta Upitnik za istraživanje stavova o odnosu jezika i nacionalnog identiteta Radovi Pavlović, Vladan i Miloš Jovanović (2013). Stavovi studenata Univerziteta u Nišu o odnosu jezičkog i nacionalnog identiteta. Teme 38/2. 701-717. [Link] Pavlović, Vladan and Miloš Jovanović (2013). 'Language Nationalism' vs 'Language Cosmopolitanism': Divisions in the Attitudes towards the Relation between Language and National Identity''. In I. Spasić and P. Cvetičanin (Eds) Us and Them – Symbolic Divisions...