Sastanak u Zagrebu 27. aprila-3. maja 2016.

Sarad­ni­ci pro­jek­ta ReLDI pro­ve­li su pret­hod­nu nede­lju na pro­jekt­nim sastan­ci­ma u Zagre­bu.